LINKI
 
 
AKTUALNOŚCI
15.12.2014
KOMUNIKAT NARODOWEGO CENTRUM KRWI
KOMUNIKAT NARODOWEGO CENTRUM KRWI

w sprawie internetowego systemu zleceń na koncentraty czynników krzepnięcia
i desmopresynę dla chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne w ramach
„Narodowego
Programu Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne
na lata 2012-2018”

Rekomendujemy składanie zamówień w systemie, dostępnym pod adresem: https://csm-swd.nfz.gov.pl/cnr

Jednocześnie w celu zapewnienia dostępu do koncentratów czynników krzepnięcia
i desmopresyny informujemy, że do dnia 31 grudnia 2015 roku dopuszcza się możliwość
wystawiania przez lekarzy zapotrzebowań papierowych w dotychczasowej formie w przypadkach:

1. wydania leku „na ratunek”,
2. składania zapotrzebowania na desmopresynę donosową,
3. braku podmiotu leczniczego w słowniku świadczeniodawców,
4. ewentualnych awarii i przerw w działaniu systemu.

Ponadto uprzejmie informujemy, że w każdym przypadku zagrożenia życia lub zdrowia
pacjentów, nadrzędnym celem jest zapewnienie dostępu do ww. produktów leczniczych
i jakiekolwiek utrudnienia natury technicznej, nie będą decydowały o dostępności do tych leków.

Prosimy lekarzy i pacjentów o przesyłanie wszelkich uwag, pytań i sugestii w tej sprawie na adres:
zapotrzebowania@nck.gov.pl
»
  15.12.2014 KOMUNIKAT NARODOWEGO CENTRUM KRWI
»
  09.04.2014 KOMUNIKAT NARODOWEGO CENTRUM KRWI
»
  17.12.2013 Komunikat Narodowego Centrum Krwi
»
  24.02.2012 Informacja dla dawców płytek krwi
»
  21.12.2009 Kącik zabaw dla dzieci w RCKiK
 
 
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. Franciszkańska 17/25, 91-433 Łódź
tel. Centrala +48 42 61 61 400, tel./fax +48 42 61 61 499, e-mail:
sekretariat@lodz.krwiodawstwo.pl
Copyright © 2018 RCKiK Łódź :: Wszelkie prawa zastrzeżone